De onderdelen van Mijn vakgebieden zijn op elkaar afgestemd!

Stenen en mensen en mensen en stenen, dat is waar het in mijn activiteiten om draait.
Daarom sluiten al mijn bedrijven en activiteiten naadloos op elkaar aan, zodat ik breed
ingezet kan worden bij ondernemersvraagstukken of huisvestingsproblemen.

Beheer & Onderhoud
Door mijn activiteiten als makelaar kreeg ik steeds meer de vraag vanuit pandeigenaren om ook hun bedrijfspanden te beheren. Dat was de reden waarom ik in 2002 het bedrijf City Business Beheer heb opgericht. Vanuit City Business Beheer nemen we pandeigenaren de zorgen uit handen inzake zowel het technisch als financieel beheer van hun bedrijfspanden en/of woningen.
Maandelijks versturen en incasseren wij de huurnota’s en regelen we het (periodieke) onderhoud voor de panden.
We laten eventueel schilderwerk, het vervangen van een slot, de controle van technische installaties of terreinonderhoud en dergelijke altijd door betrouwbare, liefst lokale partners, uitvoeren. Onze opdrachtgever bepaalt welke onderhoudsbedrijven in aanmerking komen. Wie betaalt, bepaalt tenslotte. Natuurlijk worden alle, door de  pandeigenaar aangewezen onderhoudsbedrijven uitgevoerde werkzaamheden, gecontroleerd op een juiste prijsstelling. Ook als je zelf niet altijd in de buurt bent, is het fijn te weten dat je bedrijfspanden dan in vertrouwde handen zijn. Een tevreden opdrachtgever en huurder, dat is waar wij naar streven. Voor het behoud van de onderlinge relatie!
financieel en technisch beheer:
 • Factureren aan huurders
 • Verzorgen van maandelijkse incasso’s
 • Voorkomen van huurachterstand
 • Verrichten van betalingen aan onderhoudsbedrijven en leveranciers
 • Controleren van de aangeboden facturen
 • Verzorgen van alle overige daarbij voorkomende werkzaamheden
 • Aansturen van aannemers en onderhoudsbedrijven
 • Controleren van uitgevoerde werkzaamheden en de bijbehorende facturen
 • Doorbelasten van facturen aan (ver)huurder
 • Inspecteren van onroerend goed
 • Behandelen van meldingen van huurder(s) van technische gebreken
 • Namens de eigenaar verstrekken van onderhoudsopdrachten
 • Toezicht uitoefenen op de naleving door de huurder(s) van de bepalingen van de huurovereenkomst en de wijze waarop het gehuurde wordt gebruikt