De onderdelen van Mijn vakgebieden zijn op elkaar afgestemd!

Stenen en mensen en mensen en stenen, dat is waar het in mijn activiteiten om draait.
Daarom sluiten al mijn bedrijven en activiteiten naadloos op elkaar aan, zodat ik breed
ingezet kan worden bij ondernemersvraagstukken of huisvestingsproblemen.

Planontwikkeling

Visie, flexibiliteit, innovatie en denken in kansen en mogelijkheden: dat is waar ik voor sta.

Deze werkwijzen spreken veel ondernemers aan. Het inspelen op de wensen en behoeften van een steeds veranderde markt, vraagt namelijk van een ondernemer visie, kennis, creativiteit en vooral flexibiliteit in de uitvoering. Daarom is de tijd rijp de markt te bewerken met een geheel nieuw concept. Een concept waarbij er voor alle partijen winst te behalen valt en kansen worden gecreëerd.

Met ruim 30 jaar ervaring als bedrijfsadviseur in de makelaardij en 40 jaar als zelfstandig ondernemer in de regio Voorne-Putten en Rozenburg en Hoogvliet, heeft De Bedrijfsadviseur BOG ondernemers en opdrachtgevers dan ook heel wat te bieden.

Parkmanagement en ondernemersverenigingen

Door mijn betrokkenheid bij veel ontwikkelingen van bedrijvencomplexen, herontwikkelingen van gebouwen en deelname aan- en oprichting van diverse ondernemersverenigingen in de regio, heb ik als bedrijfsadviseur BOG veel kennis opgedaan. Daarbij ben ik van 1994 tot 1997 actief geweest als terreinmanager op het huidige bedrijventerrein ‘Gadering’. Dit heeft tevens geresulteerd tot het certificaat ‘Parkmanager’ dat ik in 2002 in ontvangst heb mogen nemen.

Als één van de oprichters en bestuurder van onder andere de Ondernemersvereniging Brielle (OVB) en de Hoogvlietse Ondernemersvereniging (HOV), heb ik tevens als bestuurder in de Belangen Groep Ondernemers Rotterdam (BOR) veel bestuurlijke ervaring opgedaan.

Hierdoor ben ik in 1997 gevraagd als extern adviseur bij de Kamer van Koophandel, voor de regio Zuidwest en heb ik mijn steentje bijgedragen aan diverse ontwikkelingen binnen de regio Rijnmond.

Innoveren, stimuleren, activeren en motiveren

De huidige markt vraagt om een andere, vernieuwde aanpak en daarnaast om samenwerking in de uitvoering. Visie en beleid zijn noodzakelijk om de snelle digitale markt het hoofd te bieden. Persoonlijk ga ik voor kwaliteit. Dit betekent herontwikkelen, revitaliseren en, indien nodig, de bestemming aanpassen op de behoefte van de markt en voorzien van een onderscheidend karakter.

‘Out of the box’ durven denken en de markt het werk laten doen. Aansturen en begeleiden waar nodig, maar vooral ruimte geven aan het ondernemen. Hierdoor ontstaan kansen.
Dit leidt tot creatief denken en samenwerken.