De onderdelen van Mijn vakgebieden zijn op elkaar afgestemd!

Stenen en mensen en mensen en stenen, dat is waar het in mijn activiteiten om draait.
Daarom sluiten al mijn bedrijven en activiteiten naadloos op elkaar aan, zodat ik breed
ingezet kan worden bij ondernemersvraagstukken of huisvestingsproblemen.

marketing

Een ondernemersplatform
Het digitale tijdperk biedt veel mogelijkheden en kansen. Kansen die je zo goed mogelijk probeert te benutten voor de opdrachten die in je portefeuille zitten.

Zo bied ik als De Bedrijfsadviseur BOG opdrachtgevers een platform om zich te presenteren, zowel digitaal als fysiek. Op deze manier breng ik ondernemers bij elkaar en komen samenwerkingsverbanden en nieuwe relaties tot stand.

Maatwerk in plan van aanpak
Belangrijk is het op maat maken van een plan van aanpak, individueel voor elke opdrachtgever of project. De praktijk bewijst dat elke opdrachtgever behoefte heeft aan persoonlijke ondersteuning: een vertrouwenspersoon.
Elk pand vraagt om een andere gebruiker of huurder of doelgroep en daardoor ook om een andere, gerichte marketingaanpak.

Daarbij is het tevens belangrijk te weten wat er in de omgeving speelt, bij de bedrijven en gemeenten waarin het object zich bevindt. Het is niet voor niets dat ik als bedrijfsadviseur BOG al vele jaren betrokken en actief ben in het bedrijfsleven: bij evenementen, ondernemersverenigingen en georganiseerde bijeenkomsten.

Digi-media is een ‘must’

‘Meten is weten’ en dat is belangrijk om relaties van de juiste lokale informatie te voorzien. De tijd van alleen adverteren in de regiobladen of kranten is niet meer genoeg. Je laten zien op de digitale snelweg is een absolute ‘must’ geworden.

Ook hierin heeft BOG inmiddels genoeg ervaring opgedaan om haar opdrachtgevers, tegen lage kosten, zichtbaar te maken.

Het devies van BOG is: transparant met heldere afspraken, dat geeft vertrouwen!