Scroll Top
Het totaal is MÉÉR dan de som der samenstellende delen
Door de zorgvuldige keuze van mijn partners, bereikt de BOG vrijwel altijd
het zogenaamde “1 + 1 = 3” resultaat.
Revitalisering en herontwikkeling winkel- en kantoorpanden is noodzakelijk om de omgeving aantrekkelijk te houden en te herstellen.
Revitalisering en herontwikkeling van winkel- en kantoorpanden is noodzakelijk om de omgeving aantrekkelijk te houden en te herstellen.
Geen enkele organisatie kan de grote private en publieke vraagstukken van deze tijd alleen oplossen. Of het nu gaat om onderwijs, innovatie, goede zorg, economische ontwikkeling, maatschappelijke vraagstukken, duurzaamheid of openbare orde en veiligheid:samenwerking is bij veel organisaties de bestuurlijke agenda gaan bepalen. Maar waarom is samenwerken zo belangrijk?
Samen kun je díe dingen bereiken die voor individuele organisaties ondenkbaar of onmogelijk zijn. Goede samenwerking is nodig, maar zeker niet vanzelfsprekend.

BOG werkt samen met Loana Arentz van StudioArentz aan de (her)ontwikkeling van bedrijvencomplexen en gebouwen.

StudioArentz maakt onderscheidende en tegelijk functionele vastgoed ontwerpen in levensecht 3D. In een wereld waarin verandering de enige constante is ziet StudioArentz de kansen en vertaald deze naar een ontwerp dat waarde creëert.
Waarde voor de gebruikers van het gebouw, maar ook waarde voor de omgeving en het milieu.

1000x1000px Loana
Ir. Loana Arentz
CEO StudioArentz
800x800px logo StudioArentz

Ontwerpen van StudioArentz kenmerken zich door ‘design for value’ waarin functionaliteit en design subtiel in balans zijn en met oog op de toekomst.

Loana heeft internationaal gewoond en gewerkt en gaat met haar team geen enkele uitdaging uit de weg.

 

Als het op vormgeving aankomt doet BOG een beroep op Dennis Oosterveld van Oosterveld Design.

Oosterveld Design geeft ondernemingen een visuele identiteit zodat ze kunnen laten zien waarvoor ze staan. Daarbij besteden ze steeds aandacht aan de samenhang tussen alle communicatiedragers; van visitekaartje, briefpapier, website tot nieuwsbrief en folder. Zo wordt een bedrijf herkenbaar en is het onderscheidend aanwezig in de markt.

1000x1000px-Dennis-Trap-Kader
Dennis Oosterveld
CEO Oosterveld Design
Onder het motto “Nét even anders” beschouwt Oosterveld Design elke opdracht als een mogelijkheid om buiten de gebaande paden te denken én te doen. Veelzijdig, deskundig en zorgvuldig!

BOG werkt regelmatig samen met VastgoedKeur om conditiemetingen (ook wel bouwtechnische keuringen genoemd) uit te voeren voor bedrijfsvastgoed.

Met een dergelijk rapport wordt inzichtelijk gemaakt wat bouwkundige gebreken zijn en is er duidelijkheid over de onderhoudsstaat van het gebouw, waardoor financiële risico’s worden beperkt. Op basis van een conditiemeting is het mogelijk om een MeerJarenOnderhoudsPlanning (MJOP) op te stellen.

1000x1000px Peter Mahutte 20170209_1 10x10zw
Peter Mahutte
CEO Vastgoedkeur
Met behulp van een MeerJarenOnderhoudsPlanning (MJOP) kunt u uw reserveringen optimaal laten aansluiten bij het benodigde onderhoud. U voorkomt onvoorziene kosten of krijgt juist bevestiging dat gereserveerd onderhoud kan worden uitgevoerd. Kortom: een goed opgestelde MJOP geeft u zekerheid.