mijn vakgebied is afgestemd op dienstverleninG!
Stenen en mensen en mensen en stenen, dat is waar het in mijn activiteiten om draait.
Daarom sluiten al mijn bedrijven en activiteiten naadloos op elkaar aan, zodat ik breed
ingezet kan worden bij ondernemersvraagstukken of huisvestingsproblemen.
algemeen
Ik heb ervaring als zowel ondernemer als makelaar. Mijn werkzaamheden bestaan veelal in eerste instantie uit de adviserende rol bij het nemen van belangrijke beslissingen. Dit kan zijn bij de aan- of verkoop van een bedrijfspand, het opzetten van een eigen bedrijf, het opstellen of het doorlezen van een contract of (huurkoop)overeenkomst. Ook bij het onderhoud en beheer van gebouwen wordt vaak een beroep op mij gedaan. Door het opgebouwde vertrouwen maken veel ondernemers gebruik van mijn diensten, waarbij ik gezien wordt als sparringpartner of persoonlijk adviseur.
Met een ‘no-nonsense mentaliteit’ en ‘to the point aanpak’ bereik je de beste resultaten. Servicegericht denken en altijd in het belang van de opdrachtgever. Met heldere en transparante afspraken, kan ik iedereen op de juiste manier van dienst zijn, zowel de verhuurders als de huurders of bewoners van een pand. Ik heb dan ook een heldere langetermijnvisie.
Gezien de bewust gekozen kleinschaligheid van mijn kantoor, zijn de lijnen met alle betrokkenen kort, waardoor er accuraat wordt opgetreden voor elke opdrachtgever of huurder van een pand.
adviseren en ondersteunen bij:
 • Het (ver)huren of (ver)kopen van een bedrijfspand
 • Financieel en technisch beheer
 • Huurcontract overname, een zogenaamde ‘indeplaatsstelling’
 • Opstellen huur- of koopovereenkomst
 • Bedrijfsovername
 • Opmaken van een proces-verbaal bij oplevering
 • Ondersteuning bij planontwikkeling
 • Advisering bij onderneming
 • Marketing
 • Onderhoud meerjarenplanning
 • Sparringpartner en persoonlijk adviseur